Privacy beleid

Onze school werkt aan beleid rondom Informatie Beveiliging en Privacy (IBP) met als richtlijn het Normenkader IBP voor Funderend Onderwijs. Dit Normenkader heeft als doel de digitale veiligheid van de organisatie op orde te brengen.

Een van de opgestelde documenten wat voor u van belang kan zijn is het Privacyreglement leerlingen en ouders.

Mocht u geïnteresseerd zijn in het beleidsplan IBP van de school, kunt u dit opvragen via het algemene mail adres van de school