Ouderbetrokkenheid

Hoe werken ouders mee op school?
Onze school kent een actieve inbreng van ouders. Veel ouders voelen zich door hun kind betrokken bij de school. Ook voelen zij zich betrokken bij de school als gemeenschap en bij de identiteit van de vrijeschool. Er zijn verschillende themagroepen in school waaraan ouders deelnemen, vaak samen met leraren. Zo is er de jaarfeestengroep, de bibliotheekgroep, het ouder- en vrienden koor ackoord en de werkgroep verkeer.

Klassenouders
Belangrijke schakel in organisatorische zin tussen de leerkracht en de ouders zijn de klassenouders. De leerkracht heeft regelmatig overleg met de klassenouders. Zij zijn extra betrokken bij de klas. Zij verzorgen de afspraken en planning voor hulp bij allerlei activiteiten zoals ouderavonden, schoolreisjes, jaarfeesten, hulp in de klas.

Bibliotheekgroep
De schoolbibliotheek die door ouders wordt verzorgd, biedt belangstellenden de gelegenheid zich te verdiepen in de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs en de opvoeding van het kind. Er is een ruim aanbod van boeken over onder andere de vertel- en leerstof van het vrijeschoolonderwijs, jaarfeesten, ontwikkeling en opvoeding van het kind, gezinscultuur, antroposofie, religie, mens en maatschappij.

Ook zijn er volop prenten- en leesboeken voor kinderen te leen. Er is een catalogus aanwezig, die geregeld wordt aangevuld. De uitleen is gratis. De inkomsten van de bibliotheek komen onder meer vanuit opbrengsten van de ‘schenkerij’ (het wekelijks oudercafé op vrijdagochtend) en vanuit opbrengsten van op school gehouden jaarmarkten of bazaars.

Schenkerij / iedere vrijdag
De schenkerij, voor en door ouders, schenkt tegen een geringe vergoeding elke vrijdagochtend in de hal van de school koffie en thee voor ouders, soms met iets lekkers erbij. Het is bedoeld als ontmoetingspunt voor ouders en tegelijkertijd gaat de opbrengst naar de bibliotheekgroep, die van dit geld nieuwe boeken aanschaft. Ook kleine kinderen zijn van harte welkom, voor hen wordt sap geschonken. Dag en tijd: iedere vrijdagochtend van 08.30 – 09.30 uur, in de hal van de school.