Schoolbestuur

De school is een stichting en heeft een stichtingsbestuur dat naar buiten toe optreedt als het bevoegd gezag. Het bestuur, dat meestal uit ouders bestaat, heeft een toezichthoudende taak en stelt het beleid formeel vast. het bestuur bestaat op dit moment uit Brenda Vos voorzitter, Caroline ten Cate secretaris, Pieter Zeijlemaker als penningmeester en Koos de Bruijn algemeen lid.

Het bestuur is te bereiken via het volgende mail adres:  bestuur@devuurvogeldriebergen.nl

Het jaarverslag van de stichting is in te zien via deze link: Vuurvogel jaarverslag 2023 en Vuurvogel jaarverslag 2022