Schoolbestuur

De school is een stichting en heeft een stichtingsbestuur dat naar buiten toe optreedt als het bevoegd gezag. Het bestuur, dat meestal uit ouders bestaat, heeft een toezichthoudende taak en stelt het beleid formeel vast. het bestuur bestaat op dit moment uit Erik Saal voorzitter, Janneke Huijssoon secretaris en Koos de Bruijn penningmeester.

Sinds 2010 wordt samengewerkt met verschillende andere vrije scholen uit de regio.

Samenwerking
De scheiding tussen bestuur en toezicht zal gezamenlijk worden vormgegeven. Ook wordt door de schoolleiders en intern begeleiders op concrete thema’s samengewerkt. Tenslotte wordt onderzocht op welke terreinen de scholen intensiever faciliteiten kunnen delen.

Het jaarverslag van de stichting is in te zien via deze link:  Vuurvogel jaarverslag 2020    en     Vuurvogel jaarverslag 2021