Aanname-procedure

OP DEZE PAGINA:

 

We hopen dat onze website een goede eerste indruk biedt van wat wij als school te bieden hebben. Over de achtergronden leest u alles bij ‘ons onderwijs‘. Een visueel beeld krijgt u als u het ‘schoolwerk‘ van de kinderen bekijkt.

Te allen tijde is het ook mogelijk een afspraak te maken voor een informatief gesprek om voorafgaand aan de aanmelding een goede indruk te krijgen van De Vuurvogel. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd op een van de open ochtenden die regelmatig wordt gehouden in onze school.

AANNAME-PROCEDURE KLEUTERS (GROEP 1 EN 2)
Bent u enthousiast over de school? Met behulp van een aanmeldingsformulier kunt u uw kind aanmelden voor de kleuterschool.

Om gelijke kansen te bevorderen is de wettelijke aanmeldleeftijd van 3 jaar vastgesteld.
U mag uw kind wettelijk gezien dus niet vóór de leeftijd van 3 jaar aanmelden. Wanneer u dit wel doet, wordt dit door ons beschouwd als een zogenaamde vooraanmelding ter kennisgeving van uw interesse. Aan deze vooraanmelding kan door de ouders geen recht op aanmelding ontleend worden. Wij verzoeken u in dit geval nogmaals contact op te nemen met school wanneer uw kind de leeftijd van drie jaar heeft bereikt, om uw aanmelding definitief te bevestigen.

Voor een aanmelding vanaf 3 jaar geldt het toelatingsbeleid van de school.

Door invulling van bijgaand aanmeldformulier doet u een verzoek tot inschrijving op onze school. U ontvangt van dit verzoek een bevestiging.

Het kan zijn dat uw kind op de wachtlijst wordt geplaatst omdat er op dat moment in de desbetreffende groep geen plaats is. Ook daarvan ontvangt u bericht. Wat betreft het toelatingsbeleid gelden er voorrangscriteria. Deze zijn: plaatsing broertjes/zusjes op school, inschrijving bij De Vuurvogel Kinderdagverblijf, volgorde van aanmelding en de antroposofische grondslag van de school, dus verhuiskinderen van een andere vrijeschool. Bij de inschrijving krijgen kinderen die al broertjes/zusjes bij ons op school hebben en/of van de Vuurvogel Kinderdagverblijf komen voorrang bij de aanmelding.

 

Kennismaking
Enkele maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, krijgen u en uw kind een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de kleuterleidsters. Wanneer u daar behoefte aan heeft, is het vanzelfsprekend ook mogelijk om voordat dit kennismakingsgesprek plaatsvindt, de school te bezoeken en eventueel een oriënterend gesprek met één van de kleuterleerkrachten te hebben.

Als er vragen zijn over de ontwikkeling van een kind, kan besloten worden tot een gesprek. Hierbij is de  intern begeleider dan ook aanwezig. Kleuters die van een andere school komen, worden ook door de intern begeleider en de beoogde klassenleerkracht gezien.

Er zijn op dit moment 5 kleuterklassen. De klassen zijn qua leeftijd heterogeen samengesteld. Om tot een goede verdeling over de kleuterklassen te komen, wordt bij de plaatsing naar zowel leeftijd als verdeling jongens/meisjes  gekeken. Ook wordt bekeken of broertjes en zusjes bij elkaar of juist apart geplaatst moeten worden. De inschatting van de ouders vinden we erg belangrijk bij deze afweging.

<Terug naar boven>

AANNAMEPROCEDURE LEERLINGEN KLAS 1 T/M KLAS 6 (GROEP 3 T/M 8)
Wanneer u een leerling aanmeldt (aanmeldingsformulier) voor de onderbouw, zal eerst gekeken worden of er in de betreffende klas ruimte is. Als dat het geval is wordt het zijinstroom traject/evaluatie gestart. Er vindt een aannamegesprek plaats waarbij ook de leerling door de leerkracht en de intern begeleider wordt gezien. Voorafgaande aan een definitieve beslissing wordt ook informatie opgevraagd van de leerling bij de school waar uw kind staat ingeschreven en zo nodig contact gelegd met andere instanties.  Als er geen ruimte is, wordt uw kind op een wachtlijst geplaatst. 

 

<Terug naar boven> 

SAMENWERKINGSVERBAND
De Vuurvogel is aangesloten  bij een samenwerkingsverband dat zich uitstrekt over de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Bunnik en De Bilt. Binnen het samenwerkingsverband  worden afspraken  gemaakt over de wijze waarop aan passend onderwijs inhoud wordt gegeven . Dit kan afwijken van de wijze waarop dat nu binnen onze school is vormgegeven.

<Terug naar boven>