Aanname-procedure

OP DEZE PAGINA:

We hopen dat onze website een goede eerste indruk biedt van wat wij als school te bieden hebben. Over de achtergronden leest u alles bij ‘ons onderwijs‘.

Ten allen tijde is het ook mogelijk een afspraak te maken voor een informatief gesprek om voorafgaand aan de aanmelding een goede indruk te krijgen van De Vuurvogel. Uiteraard bent u van harte uitgenodigd op een van de open ochtenden die regelmatig wordt gehouden in onze school.

AANNAME-PROCEDURE KLEUTERS
Om gelijke kansen te bevorderen is de wettelijke aanmeldleeftijd van 3 jaar vastgesteld.
U mag uw kind wettelijk gezien dus niet vóór de leeftijd van 3 jaar aanmelden.

Voor een aanmelding vanaf 3 jaar geldt het toelatingsbeleid van de school. Het toelatingsbeleid houdt o.a. in dat er voorrangscriteria zijn voor bepaalde kinderen. Deze criteria zijn op volgorde van prioritering: reeds geplaatste broertjes/zusjes op school en inschrijving bij De Vuurvogel Kinderdagverblijf.

Bent u enthousiast over de school? Met behulp van het aanmeldingsformulier kunt u uw kind aanmelden voor de kleuterschool. Door invulling van bijgaand aanmeldformulier doet u een verzoek tot inschrijving op onze school. U ontvangt van dit verzoek een bevestiging van ontvangst.

Kennismaking
Ongeveer 2 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, nemen wij contact met u op met verdere informatie. Hierna zal de kennismaking met de leerkracht gepland worden. Tijdens dit gesprek zullen praktische afspraken zoals wendagen en benodigdheden ter spraken komen.

Wanneer uw kind in de maand december dan wel in de 4 weken voor de zomervakantie 4 jaar wordt. Zal instroming plaatsvinden respectievelijk na de kerstvakantie of de zomervakantie.

De kleuterklassen zijn qua leeftijd heterogeen samengesteld. Om tot een goede verdeling over de kleuterklassen te komen, wordt bij de plaatsing naar zowel leeftijd als verdeling jongens/meisjes  gekeken. Ook wordt bekeken of broertjes en zusjes bij elkaar of juist apart geplaatst moeten worden. De inschatting van de ouders vinden we erg belangrijk bij deze afweging.

<Terug naar boven>

AANNAMEPROCEDURE LEERLINGEN ZIJ-INSTROOM
Wanneer u een leerling, die al naar school gaat, mogelijk wilt aanmelden zal eerst gekeken worden of er in de betreffende klas ruimte is. U kunt daarvoor contact opnemen met de administratie .

In dit schooljaar 23-24 zijn er in de volgende klassen nog plekken vrij: klas 1, klas 2 en klas 3.

Als er plaats is wordt het zij-instroomtraject gestart. Wanneer een leerling binnen Driebergen van school wisselt zal eerst op schoolleiders-niveau contact plaatsvinden.

Inhoud zij-instroomtraject:

Eerst zal er een gesprek zijn tussen ouders en de intern begeleider. Daarna neemt de intern begeleider, met toestemming van ouders, contact op met de huidige school. Vervolgens vindt een aannamegesprek plaats waarbij ook de leerling door de leerkracht en de intern begeleider wordt gezien en loopt de leerling 1 tot 2 dagen mee. Indien nodig wordt er contact gelegd met andere betrokken instanties voorafgaande aan een definitieve beslissing.

<Terug naar boven> 

SAMENWERKINGSVERBAND
De Vuurvogel is aangesloten bij het samenwerkingsverband ZOUT. Vanuit het samenwerkingsverband is er een basisondersteuningsnorm vastgesteld waaraan alle basisscholen in de regie moeten voldoen. Daarnaast heeft iedere school een schoolondersteuningsplan (SOP) waarin staat aangegeven welke zorg er boven op de basisondersteuning wordt geboden. Ons SOP vindt u hier.

<Terug naar boven>