Inspectierapport

De Inspectie van Onderwijs heeft op 22 september 2015 een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op De Vuurvogel. In de samenvatting van het Rapport van bevindingen staat:

De Vuurvogel (Vrije School Driebergen) heeft haar kwaliteit op orde en de
inspectie handhaaft het basisarrangement.
• De cognitieve eindresultaten voor Nederlandse taal en rekenen zijn ruim
voldoende. De school brengt nog geen andere eindresultaten op
schoolniveau in beeld.
• De school heeft een breed aanbod en richt zich expliciet op de brede
ontwikkeling van haar leerlingen. Zij heeft die ontwikkeling ook goed in
beeld.
• De leraren geven een duidelijke uitleg, de lessen worden goed voorbereid
en in de meeste groepen heerst een taakgerichte werksfeer.
• Het schoolklimaat kenmerkt zich door warmte, respect, waardering en
aandacht voor elkaar. Dit vindt zijn weerslag ook in de rijk ingerichte
lokalen.
• De school heeft goed zicht op haar eigen kwaliteit en ontwikkelpunten.
• Het team heeft een gedeelde visie op leren en de leraren hebben een
grote bereidheid het onderwijs steeds te verbeteren.

Lees hier het complete Rapport van bevindingen