Inspectierapport

De Inspectie van Onderwijs heeft op 22 september 2015 een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd op De Vuurvogel. In de samenvatting van het Rapport van bevindingen staat:

De Vuurvogel (Vrije School Driebergen) heeft haar kwaliteit op orde en de
inspectie handhaaft het basisarrangement.
• De cognitieve eindresultaten voor Nederlandse taal en rekenen zijn ruim
voldoende. De school brengt nog geen andere eindresultaten op
schoolniveau in beeld.
• De school heeft een breed aanbod en richt zich expliciet op de brede
ontwikkeling van haar leerlingen. Zij heeft die ontwikkeling ook goed in
beeld.
• De leraren geven een duidelijke uitleg, de lessen worden goed voorbereid
en in de meeste groepen heerst een taakgerichte werksfeer.
• Het schoolklimaat kenmerkt zich door warmte, respect, waardering en
aandacht voor elkaar. Dit vindt zijn weerslag ook in de rijk ingerichte
lokalen.
• De school heeft goed zicht op haar eigen kwaliteit en ontwikkelpunten.
• Het team heeft een gedeelde visie op leren en de leraren hebben een
grote bereidheid het onderwijs steeds te verbeteren.

Lees hier het complete Rapport van bevindingen

De Vuurvogel

Faunalaan 250
3972 PS Driebergen-Rijsenburg
T 0343 - 513856
E info@devuurvogeldriebergen.nl

Route & contact

Klik op de kaart voor de route