De Vuurvogel

De Vuurvogel

De Vuurvogel vrijeschool Driebergen is in 1976 gestart op initiatief van ouders. Sinds 1984 is zij gevestigd in de toen nieuw gebouwde school aan de Faunalaan 250 in Driebergen.

De school is uitgegroeid tot een streekschool met circa 270 leerlingen. Er is een kleuterschool vier kleuterklassen (groep 1 en 2) en een onderbouw met klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8 waarvan groep 3 dubbel is). De komende jaren groeit de school nog wat verder. We hebben niet de ambitie om blijvend tweestromig te zijn maar zien wat de toekomst brengt.  

De school werkt samen met de ‘Wolkenwagen’, een dreumes- en peutergroep, die werkt vanuit de vrijeschoolpedagogie. Voor de buitenschoolse opvang heeft de school een overeenkomst met de Vrijeschool BSO. Er is ook een groep kinderen van onze school die naar BSO Wijs gaat.

Rudolf Steiner
Het vrijeschoolonderwijs vindt inspiratie in de antroposofische levensvisie en de pedagogische inzichten van de filosoof en opvoedkundige Rudolf Steiner. Hij bracht aan het begin van de 20e eeuw in het onderwijs belangrijke vernieuwingen op gang.

De Vuurvogel ziet het als haar opdracht die inspiratie in de huidige tijd wezenlijke betekenis in het onderwijs te geven. De school staat open voor kinderen, ouders en verzorgers van iedere culturele achtergrond en godsdienstige gezindte.