Vervolgonderwijs

Wij informeren u graag over doorstroommogelijkheden en de aansluiting op het voortgezet onderwijs.

De vrijeschoolpedagogie richt zich op de ontwikkeling van het jonge kind tot en met de 18-jarige. Het leerplan van de basisschool vindt dan ook zijn vervolg in klas 7 tot en met klas 11 of 12 (afhankelijk van VMBO, HAVO of VWO) op de Stichtse Vrije School in Zeist.

Vanzelfsprekend kan een leerling tussentijds de overstap maken naar het regulier onderwijs of aan het einde van de basisschooltijd naar het regulier voortgezet onderwijs.

Overstappen
Het onderwijs op de basisschool is zo ingericht dat een kind dat een ‘normale’ ontwikkeling doormaakt zonder problemen zou kunnen overstappen naar een andere school. De Vuurvogel voldoet aan de wettelijke kerndoelen per leerjaar en hanteert het CITO leerlingvolgsysteem. Wanneer een leerling de overstap maakt naar een andere basisschool, zorgt de school voor een onderwijskundig rapport dat de betreffende school informeert over de ontwikkeling op  sociaal, emotioneel en leergebied.

Aan het einde van de 6e klas (groep 8) wordt het drempel-onderzoek afgenomen. Samen met het oordeel van de leerkracht vormt dit het schooladvies.

Aansluiting
Kinderen van de Vuurvogel (Vrijeschool Driebergen) gaan naar allerlei middelbare scholen. De ervaringen met de aansluiting is goed. De Vuurvogel zorgt daarbij voor een ‘warme overdracht’ doordat de klassenleerkracht persoonlijk bij de middelbare scholen het schooladvies toelicht.

De leerprestaties van onze leerlingen zijn naar het oordeel van de inspectie van het onderwijs op het niveau wat mag worden verwacht.

Eindtoets

Schoolresultaten

Jaar

Ondergrens

Landelijk gemiddelde

Bovengrens

 

2010-2011 (CITO)

533,8

535,2

536,6

542

2011-2012 (CITO)

533,8

535,2

536,6

538,3

2012-2013 (CITO)

535,2

537,2

539,2

536,1

2013-2014 (CITO)

535,2

537,2

539,2

541,3

2014-2015 (CITO)

535,2

537,2

539,2

540 met LWOO

541,2 zonder LWOO

2015-2016 (IEP-toets)

80

82

84

81


Schooljaar                                                                                                          Schooltype

 SO
(speciaal
ondw.)
 PRO
(praktijk-
ondw.)
 VMBO B/K
(basisberoeps/
kader)
VMBO TL VMBO TL/
HAVO
 HAVO  HAVO/ VWO  VWO
2010 / 2011 17% 17% 26% 40%
2011 / 2012 7% 19% 26% 19% 30%
2012 / 2013 7% 13% 7% 17% 13% 43%
2013 / 2014 4% 4% 4% 12% 32% 44%
2014 / 2015 12% 24% 8% 12% 16% 28%
2015 / 2016 15% 26% 6% 19% 10% 19%