Introductie

In deze tijd waarin het onderwijs tal van ontwikkelingen doormaakt, is het goed om te weten waar je als ouder  voor kiest. Scholen zijn immers heel verschillend in sfeer, werkwijzen en doelstellingen.

We willen op deze website duidelijk maken wat we als school voor u – en vooral voor uw kind – te bieden hebben. En dat is veel!  We hopen met deze website een goede indruk te geven van de rijkdom van ons onderwijs.

Schoolresultaten
We staan voor degelijk onderwijs en willen in elk kind zijn talenten laten opbloeien. In het hoofdstuk over het onderwijs leest u wat we de kinderen daarvoor bieden. Er wordt soms nog gedacht dat de cognitieve ontwikkeling een achtergestelde ambitie is op de vrijeschool. Dit is geenszins het geval. Op de CITO eindscore behaalt onze school al jaren aaneen bovengemiddelde schoolresultaten en onze kinderen hebben een uitstekende aansluiting op het voortgezet onderwijs. We hebben de ambitie om breed opbrengstgericht onderwijs te bieden!

De school heeft een aantal belangrijke kwaliteitsslagen gemaakt in de afgelopen jaren. Door de introductie van een portfolio voor ieder kind naast de reguliere toetsing met het cito leerlingvolgsysteem en de differentiatie binnen de klas, is de individuele ontwikkeling van het kind beter te volgen en te sturen waardoor ieder kind zich meer kan ontwikkelen naar zijn of haar mogelijkheden. U leest hierover meer in het hoofdstuk over individuele leerlingenzorg.

Aandacht en klimaat
Uit de recentelijk gehouden ouderenquĂȘte blijkt dat de ouders zeer tevreden zijn over het onderwijs, de aandacht voor de kinderen en het schoolklimaat. Die bevestiging dat de school voldoet aan de landelijke normen kwam ook van de onderwijsinspectie. Ik nodig u uit het rapport op de site van de inspectie te lezen!

Het team van deze school werkt er voortdurend aan om een moderne vrijeschool te zijn, die midden in de  samenleving staat met alle wensen en vereisten die daarbij horen en tegelijkertijd trouw is aan haar uitgangspunten. Uw kinderen zullen hun schooltijd op onze school niet snel vergeten!

Graag nodig ik u hierbij uit voor een nadere toelichting of kennismaking,

Sonja Helling, schoolleider De Vuurvogel.