Schoolorganisatie

De schoolleider
De schoolleider is eindverantwoordelijk voor al het reilen en zeilen op school. Haar belangrijkste aandachtsgebieden zijn: personeelszaken, financiële zaken, kwaliteit van het onderwijs en de zorg, beheer (gebouw, materialen) en administratie.

De schoolleider wordt bij de dagelijkse leiding ondersteund door de intern begeleider, de administratief medewerker en de conciërge. Het klassengebonden pedagogische beleid wordt door de school- leider in samenwerking met het lerarencollege vastgesteld. De schoolleider is tevens het aanspreekpunt van de school en kan bemiddelen tussen ouders en leerkrachten.

Werkvergadering
De leraren bespreken allerlei dagelijkse, meer praktische zaken in deze wekelijkse werkvergadering. Deze vergadering wordt voorbereid en voorgezeten door de schoolleider.

Pedagogische vergadering
Alle leerkrachten en de schoolleider komen wekelijks bijeen in de pedagogische vergadering. In deze vergadering staan klassen of leerlingen centraal. Gezamenlijk wordt gezocht naar antwoorden op allerlei pedagogische vragen. Deze vergadering biedt leerkrachten ook de mogelijkheid zich verder te verdiepen in de achtergronden van het vrijeschoolonderwijs aan de hand van thema’s. Daarnaast wordt het klassengebonden pedagogisch beleid inhoudelijk vormgegeven.

Administratie
De administratie is bereikbaar op maandag en dinsdag van 08.00 tot 15.00 uur en op donderdag van 08.00 tot 14.00 uur. Voor ouders met vragen over leerlingenadministratie, verhuur van ruimten, weekbericht etc., is de administratie bereikbaar op telefoonnummer 0343-51 38 56 of via e-mail: info@devuurvogeldriebergen.nl

Conciërge
De conciërge is op maandagen, dinsdagen en donderdagen aanwezig van 08.15 tot 14.45 uur, op woensdagen van 08.15 tot 15.15 uur en op vrijdagen van 08.15 tot 13.15 uur.