Praktische informatie Kinderopvang

Kinderdagverblijf 0 tot 4 jaar

Welkom bij Kinderopvang De Vuurvogel, een professionele kleinschalige kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar. Wij bieden “bewuste” opvang waar elementen, zoals gezonde, biologische voeding; speelgoed van natuurlijke materialen en hoogwaardige kwaliteit; en contact met de natuur, een belangrijk onderdeel vormen van het beleid en onze werkwijze. Deze elementen verbinden wij met de vragen van de moderne ouders, zoals ruime openingstijden, flexibiliteit en klantgerichtheid. Wij kijken samen met de ouders naar de zorgvraag van hun kind, stellen daar onze werkwijze op af en staan open voor nieuwe (pedagogische) inzichten.Bij Kinderopvang De Vuurvogel worden kinderen opgevangen in een veilige, huiselijke en warme omgeving, waarin ruimte wordt geboden aan de ontwikkeling en eigenheid van ieder kind. Het uitgangspunt van ons pedagogisch beleid zijn de inzichten, zoals die ontwikkeld zijn vanuit de antroposofie. Hierin staat een evenwichtige ontwikkeling van het kind centraal.

Natuurbeleving neemt een belangrijke plek in binnen ons kinderdagverblijf. Het draagt bij aan een gezonde fysieke, sociale en emotionele ontwikkeling, waar het kind de rest van zijn of haar leven plezier van heeft. De eerste zeven levensjaren zijn essentieel voor de verdere ontwikkeling van het kind. Een kind kan zich gezond ontwikkelen, als het zich veilig en geborgen voelt van waaruit het de wereld kan gaan ontdekken. In deze wereld beleeft en ontmoet het kind van alles. Natuur is hierbij een onuitputtelijke bron om ervaringen in op te doen. Daarom besteden wij in Kinderopvang De Vuurvogel veel aandacht aan natuurbeleving (zowel binnen als buiten). Wij leggen de nadruk op de natuur “beleven en ervaren” en minder op de cognitieve uitleg over het “hoe en waarom”.

Wanneer een kind de kans krijgt om de natuur met zijn of haar hele wezen te beleven, treedt hij of zij het gebied binnen van dromen, wonderen en ontdekkingen: het kind doet allerlei positieve ervaringen op. Wij noemen dit gebied: “De Geheime Tuin”.

Deze ervaringen neemt het kind mee en vormen een stevige basis voor de verdere ontwikkeling tot een vrij en evenwichtig mens. De volwassen mens is hierdoor beter in staat zijn of haar intellectuele en emotionele vermogens op een zuivere, creatieve en actieve wijze aan te wenden. Hierdoor krijgt hij of zij meer ruimte voor inhoud en zingeving en wordt de kwaliteit van het leven vergroot.

In het informatieboekje vindt u algemene informatie over Kinderopvang De Vuurvogel. Het veiligheids- en gezondheidsbeleid, dat jaarlijks up-to-date wordt gehouden, met bijgevoegd de risico-inventarisatie en het daarop gebaseerde actieplan, ligt ter inzage op ons kinderdagverblijf. Dit geldt tevens voor ons “Pedagogisch Beleidsplan’. Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken voor een rondleiding, neemt u dan alstublieft contact met ons op!

 

Openingstijden

Kinderopvang De Vuurvogel is op werkdagen gedurende 51 weken per jaar geopend van 7.30 uur ’s morgens tot 18.30 uur ’s avonds. Op feestdagen, de week tussen kerst en oud en nieuw (week 52), en eens per jaar op een studiedag te weten in 2017: vrijdag 7 april, is Kinderopvang De Vuurvogel gesloten.

Om duidelijkheid en rust te geven aan de kinderen en medewerkers hanteren wij vaste haal- en brengtijden. De kinderen worden voor 9.00 uur gebracht en vanaf 17.00 uur kunnen zij weer worden opgehaald.

De ouders vragen wij voor 9.00 uur telefonisch contact op te nemen met de leidsters op de groep indien:
• uw kind na 9.00 uur wordt gebracht;
• uw kind niet naar het kinderdagverblijf komt, bijvoorbeeld door ziekte;
• een voor de leidsters onbekend persoon het kind komt brengen of ophalen.

Meer informatie? Klik hier.

 
 

Buitenschoolse opvang 4 tot 12 jaar

Praktische informatie

BSO de Vuurvogel is een buitenschoolse opvang op antroposofische grondslag, waarin gezelligheid, warmte, vertrouwde en liefdevolle mensen én heerlijk spelen centraal staat. Bij BSO de Vuurvogel worden alleen kinderen van de Vrijeschool opgevangen.

De BSO is gevestigd in het muziekgebouw van Aurora, echter daar wordt op dit moment verbouwd. Daarom wordt tijdelijk opvang geboden in 2 groepslokalen aan het jagerspad 7.

De kinderen kunnen er heerlijk spelen. Er is o.a. een poppen-, lees- en bouwhoek. Centraal staan tafels waar knutselactiveiten aan gedaan kunnen. Kinderen kunnen yogalesse volgen of meedoen aan de activiteiten. Er wordt met thema’s gewerkt en de seizoenen worden gevolgd.

Rondom het gebouw ligt een (omheind) schoolplein. waar kinderen vrij kunnen spelen: krijtborden, steppen, in bosjes spelen en nog veel meer!

BSO De Vuurvogel is onderdeel van BSO Wijs! ook wel de “buiten BSO” genoemd (www.bsowijs.nl) Kinderen van de school De Vuurvogel kunnen dus kiezen uit de “buiten” BSO of de BSO De Vuurvogel. Een combinatie van beiden is natuurlijk ook mogelijk.

Openingstijden

Tijdens de schoolweken is de BSO direct na schooltijd geopend op de maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag, tot 18.30. Op vrijdag is de BSO ook open voor de lunch van 13.00-14.30. Bij voldoende inschrijvingen gaat de BSO ook open op woensdag- en vrijdagmiddag vanaf 14.30.

Tijdens studie- en vakantiedagen kunnen kinderen de hele dag komen spelen: van 8.00 uur tot 18.30 uur

De kleuters worden uit de klassen opgehaald en met groeps- en bakfietsen vervoerd naar hun BSO. De oudere kinderen die om 14.30 uur uit school komen worden op het schoolplein opgevangen door de BSO leiding en wandelen dan gezamenlijk naar de BSO locatie. Sommige kinderen mogen met toestemming van hun ouders er zelf naar toe fietsen.

Tarieven

In het tarievenoverzicht kunt u zien wat onze tarieven zijn. Heeft u vragen, neemt gerust contact met ons op! 

Een keer komen kijken?

Ouders kunnen vrijblijvend een afspraak maken om een keertje te komen kijken of meespelen. Neem hiervoor contact op met de groepsleiding:

Nadja Burgemeister, 06-37433414, nadja@bsowijs.nl

 

Klik hier om uw kind in te schrijven: http://www.bsowijs.nl/informatie/aanmelden.php

 

 

 

Landelijk register kinderopvang

Op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen in Nederland. Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang heeft een uniek registratienummer (LRK nummer). Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. Tevens vindt u op deze site de inspectierapporten van de GGD.

LRK – nummers:
Dagopvang 0 tot 4 jaar: KDV de Vuurvogel – 630811751
KDV de Vuurvogel, locatie Kinderboerderij – 195407969
Buitenschoolse opvang: BSO de Vuurvogel – 248844106.

Inspectierapporten:
KDV de Vuurvogel Faunalaan 250 ID083118 – Klik hier
KDV de Vuurvogel, locatie Kinderboerderij – Klik hier
BSO de Vuurvogel Jagerspad ID083107 – Klik hier