Schoolregels

OP DEZE PAGINA:

 

De school gaat ervan uit dat ouders/verzorgers en leerkrachten van de schoolregels op de hoogte zijn. Binnen de schooltijden is de klassenleerkracht verantwoordelijk voor de kinderen van zijn of haar klas.

VEILIGHEID IN EN OM DE SCHOOL

Veiligheid kinderen / parkeren
Omwille van de veiligheid van onze kinderen is er voor de school een zogenaamde zoen en zoefstrook waarop u kunt stoppen om de kinderen uit te laten stappen. Stoppen en parkeren op de faunalaan direct voor de school is qua verkeersveiligheid niet verantwoord.

Rondom de school zijn meerdere plekken waar u kunt parkeren:
•  Op het parkeerterrein van de gereformeerde zendingsbond (gzb) tegenover de school. Let wel: uitsluitend in de eerste twee rijen, binnenkomend rechts en alleen voor maximaal 10 minuten bij halen en brengen.
•  Bij de rotonde in westelijke richting in de parkeervakken rechts van de weg.
•  In de parkeervakken op de faunalaan, of aalscholver (iets verder doorrijden).

Fietsen
Alle fietsen horen in de fietsenrekken, die per klas zijn ingedeeld. Voor fietsen met dikke banden zijn speciale rekken. Er is geen plaats voor kinderfietsen in het overdekte fietsenrek van de leerkrachten, m.u.v. De fietsen van 1e klassers. In overleg met de conciërge of de klassenleerkracht kan in uitzonderlijke gevallen (lekke band e.d.) De fiets in het schuurtje worden gezet. Na het gebruik van de fietspomp wordt deze weer teruggeplaatst in het voorhalletje.

Toezicht op het plein / pauzewacht
Door de school wordt er toezicht gehouden op het voorplein vanaf 8.15 uur en een kwartier na schooltijd. Voor en na die tijd zijn ouders/verzorgers verantwoordelijk voor hun kinderen. Tijdens de pauze van de onderbouw surveilleren de leerkrachten of daartoe aangewezen personen bij toerbeurt op verschillende plaatsen op het schoolplein. Hiervoor is een rooster opgesteld dat er in voorziet dat er gedurende de pauzes altijd twee pleinwachten op het schoolplein aanwezig zijn. Gangen en hal In de gangen en hal wordt niet gestoeid, gerend of geschreeuwd.

Pestprotocol en preventieplan
De school beschikt over een pestprotocol, dat zowel geschikt is voor de jongste kinderen in de kleuterklassen  als voor de oudste kinderen in de onderbouw. In dit protocol wordt een stappenplan aangegeven, dat men doorloopt wanneer een geval van pesten wordt gesignaleerd. Het traject gaat van start bij de signalering en komt – na nader onderzoek en besprekingen met o.a. ouders en team – tot een plan van aanpak.

Na uitvoering van het plan van aanpak, wordt er geëvalueerd en indien nodig een nieuw plan van aanpak gemaakt voor voortzetting of nazorg. Het pestprotocol kan niet los gezien worden van een preventieplan, wat speciaal is gericht op het onderwijs in onze school. Met de uitvoering van het preventieplan hopen we het pestprotocol steeds minder nodig te hebben.

<Terug naar boven>

OVERIGE AFSPRAKEN EN REGELS

Schorsing
Bij ernstige overtredingen kan de schoolleiding in overleg met de klassenleerkracht tot schorsing overgaan. De ouders worden dan eerst ingelicht.

Telefoon
Leerlingen kunnen met toestemming van de klassenleerkracht bellen tegen directe betaling van € 0,10 aan de conciërge of administratie. Gratis gebruik van de telefoon kan alleen in noodgevallen (ziekte, lekke band) met toestemming van een leerkracht of de administratie.

Traktaties / voeding
Wij geven de voorkeur aan verantwoorde traktaties. De kinderen trakteren hun eigen klas en de eigen klassenleerkracht. Verder zijn snoep en koek op school niet gewenst.  We verzoeken de ouders om de kinderen een lunch mee te geven, die bestaat uit brood en/of fruit en iets te drinken. Op de lange dagen (tot 14.30U) eten de kinderen twee keer. Het voedsel dat de kinderen bij jaarfeesten en andere activiteiten vanuit school krijgen is altijd biologisch.

Ongewenste spullen
Apparatuur zoals mp3-spelers, i-pod’s, computerspelletjes zijn niet toegestaan. Ook zakmessen zijn niet toegestaan. Gebruik van mobiele telefoon is niet toegestaan tijdens schooltijd of op het schoolplein in de pauzes. Bij gebruik volgt een verbod om de telefoon nog mee naar school te nemen; ouders worden dan daarover geïnformeerd.

Vuurwerk
Het in bezit hebben of afsteken van vuurwerk is bij de wet verboden. De school zal onmiddellijk aangifte doen bij de politie.

Roken
In en rond de school wordt niet gerookt.

Honden
Honden zijn niet toegestaan op het voorplein en in de school. Er zijn kinderen die er bang voor zijn en bij verschillende kinderen en volwassenen roept het allergische reacties op.

<Terug naar boven>

PAUZE-AFSPRAKEN MET DE KINDEREN

Gang/plein
We lopen rustig door de gangen, zonder te rennen of te stoeien. We skaten, skeeleren, rolschaatsen of eenwieleren niet in de gang. (Skeelers e.d. Trekken we aan op het bankje, en gaan dan naar het plein.) We houden op het plein rekening met andere spelende kinderen en verstoren hun spel zo min mogelijk. We storen geen klassen die nog binnen zijn. Aan het einde van de pauze lopen we weer rustig naar binnen. (Skeelers e.d. Trekken we bij het bankje uit, en nemen ze mee naar de klas.)

Taalgebruik
Op school vloeken en schelden we niet, niet tegen elkaar en niet tegen de leerkrachten. We schreeuwen niet tegen elkaar.

Huisje
Het speelhuisje is voor klas 1. Als klas 1 pauze heeft mogen alleen de eersteklassers ermee spelen. Alleen als er geen eersteklassers op het plein zijn mogen andere klassen ermee spelen. We klimmen niet op het dak.

Torentje
Het torentje is voor klas 3. Als klas 3 pauze heeft mogen alleen de derdeklassers erin spelen. Alleen als er geen derdeklassers op het plein zijn mogen andere klassen ermee spelen. We klimmen alleen via het trappetje naar boven, en we zitten niet op de rand.

Balspelen
We voetballen niet op het plein. Wanneer er een bal over het hek gaat, wordt dit gemeld aan een pleinwacht. De pleinwacht wijst een kind aan dat over het hek de bal mag gaan halen. Als er een bal op het dak terecht komt, wordt dit aan een pleinwacht gemeld. Op een later moment wordt de bal er door meneer Willem afgehaald.

Korfbalveld
We gebruiken de palen van het korfbalveld alleen voor het balspel.

Zandbak
De kleine zandbak rondom het torentje is vooral voor de lagere klassen bedoeld; die geven we daar voorrang. De grote zandbak is voor klas 2 t/m 6. We gooien niet met zand. We graven niet onder de bielzen aan de randen, en niet onder de palen van het klimrek. We graven ook niet pal onder het speeltoestellen. We graven alleen in de zandbakken, op andere plaatsen op het plein graven we niet.

Scheppen
De scheppen gebruiken we alleen om in de zandbakken te graven.

Schuurtje
Het schuurtje is voor het bewaren van speelspullen. We spelen niet in het schuurtje. Spullen die we uit het schuurtje pakken, leggen we zelf weer terug als we ermee klaar zijn, of als de pauze afgelopen is.

Pleinwacht
We waarschuwen de pleinwacht als er iets aan de hand is dat we zelf niet kunnen oplossen. Ruzies proberen we eerst zelf op te lossen. We vragen aan de pleinwacht of we naar binnen mogen wanneer we naar het toilet moeten of wanneer we spullen willen pakken.

Natuur
We lopen niet in de plantenperken onder de ramen van de klassen en niet in het groen rondom de boom.  We klimmen niet in de bomen.

Stoeien
We stoeien alleen in de zandbak. We spreken met elkaar af wie er mee doet. Je gaat niet zomaar meedoen. We gaan niet zomaar stoeien met iemand die niet meedoet. We letten goed op of we een ander geen pijn doen. We doen niemand opzettelijk pijn. We letten goed op of een ander het nog steeds wel leuk vindt en vragen dit als we het niet zeker weten. We letten goed op wat een ander zegt. Wie wil stoppen zegt duidelijk: stop! Duidelijk betekent ook: zonder te lachen. Wanneer een ander stop zegt, stoppen we met stoeien. Wanneer een pleinwacht ‘stop’ zegt, dan stoppen we met stoeien.

Ruilen
Het ruilen van pokemonkaarten of andere rages doen we alleen in de tweede pauze.

<Terug naar boven>

SCHONE SCHOOL / RECYCLING

Een schone school
Wij besteden aandacht aan het opgeruimd houden van de school. Laat geen spullen slingeren of achter die niet in de school thuishoren. Leg of zet ook weer spullen terug die u heeft gebruikt. Met elkaar lukt dat zeker.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden eerst enkele dagen goed in zicht op de zitbank neergelegd (kleding), of in het raamkozijn tussen zitbank en keuken (kleinere voorwerpen). Deze zitbank bevindt zich bij binnenkomst links in de hal. Kostbare voorwerpen worden bij de conciërge afgegeven. Kleding wordt na enkele dagen in het deel van de zitbank onder het raam verzameld (de zitbank heeft een deksel).Bij de kleuters worden kledingstukken aan de kapstok gehangen en kleinere voorwerpen worden wel in het raamkozijn bij de kleuteringang gelegd.

Ongeveer 3 x per jaar worden alle gevonden voorwerpen op tafels in de hal uitgespreid, zodat zij weer door hun rechtmatige eigenaar kunnen worden meegenomen. Wat niet meegenomen wordt, gaat naar een goed doel.

Recycling oud papier
In het schuurtje bij de fietsenstalling staan containers voor het verzamelen van oud papier, die wekelijks geleegd worden.

<Terug naar boven>