Dagopvang en BSO

Dagopvang en BSO

De Vuurvogel opvang, onderdeel van Kinderopvang De Geheime Tuin, is een antroposofische kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van nul tot en met 12 jaar. In een huiselijke, warme en veilige omgeving bieden wij een plek waar ruimte is voor de eigenheid van ieder kind. Wij zijn onderdeel van de brede Vuurvogelschool Driebergen. 

Kinderdagverblijf

We hebben twee locaties dagopvang met in totaal drie groepen. Op school één babygroep met kinderen van 0 tot 2 jaar en één peutergroep met kinderen van 1 tot 4 jaar. Op de nabijgelegen kinderboerderij hebben we één groep met kinderen van 0 tot 4 jaar.

Peuters eten zelfgemaakte soep

BSO
Onze BSO is vlak bij de school gehuisvest in muziekcentrum Aurora. Kinderen van 4 tot 13 jaar zijn van harte welkom! Wij werken met verschillende leeftijdsgroepen zodat het activiteitenaanbod aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. 

Wilt u meer weten over het kinderdagverblijf en de BSO? Lees hier verder > https://www.kinderopvang-degeheimetuin.nl/locaties/locatie-vuurvogel-driebergen/ 

 

Via onze website kun je ook meer informatie vinden over inschrijven en onze contactgegevens:

https://www.kinderopvang-degeheimetuin.nl/contact/inschrijven-kinderopvang